ON-LINE prihláška

Názov subjektu
Meno jazdca
Rok narodenia jazdca
Číslo licencie jazdca

Kôň č. 1

Meno koňa
Rok narodenia koňa
Číslo licencie koňa
Číslo súťaže
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3

Kôň č. 2

Meno koňa
Rok narodenia koňa
Číslo licencie koňa
Číslo súťaže
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3

Kôň č. 3

Meno koňa
Rok narodenia koňa
Číslo licencie koňa
Číslo súťaže
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3

Kôň č. 4

Meno koňa
Rok narodenia koňa
Číslo licencie koňa
Číslo súťaže
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3

Kôň č. 5

Meno koňa
Rok narodenia koňa
Číslo licencie koňa
Číslo súťaže
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3

Kôň č. 6

Meno koňa
Rok narodenia koňa
Číslo licencie koňa
Číslo súťaže
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3

Kôň č. 7

Meno koňa
Rok narodenia koňa
Číslo licencie koňa
Číslo súťaže
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3

Kôň č. 8

Meno koňa
Rok narodenia koňa
Číslo licencie koňa
Číslo súťaže
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3

Kôň č. 9

Meno koňa
Rok narodenia koňa
Číslo licencie koňa
Číslo súťaže
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3

Kôň č. 10

Meno koňa
Rok narodenia koňa
Číslo licencie koňa
Číslo súťaže
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
pridať koňa
Záväzne si objednávam ustajnenie pre: koní
Kontaktný telefón
E-mail
Poznámka pre usporiadateľa
PARTNERI